Curs bàsic d'iniciació al dictamen pericial d'arquitecte


En preparació: edició Vallès. Tardor 2016

UN CURS PRIORITARI

Aquest curs forma part del pla de xoc per dotar a tots els perits d'una formació mínima bàsica acreditada de qualitat arreu del territori.

La dedicació i el preu tenen voluntat de ser accessibles a tothom, atès que la finalitat és augmentar la qualitat de la perícia i el servei a la Justícia.

L'AAEPFC posa els mitjans per apropar el curs a tot el territori, evitant les desigualtats causades per la necessitat de desplaçament. Així doncs, sempre que es reuneixin grups mínims de 17 persones, es farà a cada Demarcació al llarg del 2016. Si en alguna no és possible, l'AAEPFC organitzarà la fusió de grups amb la Demarcació més propera.


OBJECTIUS GENERALS

Curs de 16 hores lectives per tots aquells que vulguin:

 • adquirir una formació bàsica reconeguda en matèria pericial que els acrediti per la professió
 • adquirir els coneixements bàsics que els permetin afrontar els dictàmens pericials amb major seguretat
 • iniciar-se en la professió de pèrit partint d'una base sòlida, abans d'optar per una formació de més alt nivell com el DALF

PÚBLIC AL QUE ES DIRIGEIX

Està dirigit a:

 • els arquitectes perits amb experiència que no han cursat el DALF
 • aquells que vulguin refrescar coneixements
 • els arquitectes que vulguin iniciar-se en aquest camp
 • els arquitectes que treballen per l'Administració i necessitin coneixements bàsics sobre la perícia
 • els joves arquitectes que exploren camps d'activitat i volen valorar si la perícia els resultaria atractiva

PREU

Els preus són uniformes a tot el territori espanyol.

Arquitectes agrupats:  160 €

Arquitectes col.legiats: 220 €*

Arquitectes no col·legiats: 280 €

Altres professions: 320 €

*Els arquitectes col·legiats i no agrupats que s'inscriguin a aquest curs poden sol·licitar ser admesos a l'Agrupació amb una quota d'alta 0€ i quota anual pel que resta de 2016 de 0€. Aleshores, el preu del curs és de 160 €, com qualsevol agrupat.

Al 2017, llevat que es doni ordre del contrari, se'ls girarà la quota anual amb normalitat. 

Per sol·licitar beques de l'AAEPFC durant el 2016, els nous agrupats inscrits a partir d'aquesta modalitat, han de satisfer la part proporcional de la quota anual ordinària per al que quedi vigent de 2016.

Inscripcions aaepfc@coac.net

BEQUES:

Beques de fins a 60€ per a agrupats matriculats amb rendes (declaració IRPF 2014) inferiors a:

 • 9000 € declaració individual
 • 12000 € declaració grup familiar

Informeu-vos-en a aaepfc@coac.net


INSCRIPCIONS

1. Inscripcions a Girona tancades

2. Inscripcions a Barcelona

 • 1a edició (25 i 26 de febrer) tancades
 • 2a edició (29 de febrer i 1 de març) llista d'espera

3. Inscripcions a Lleida tancades

4. Inscripcions a Tarragona aquí

5. Inscripcions a Tortosa aquí


*En cas d'haver-hi més demanda, s'estudiarà fer-ne una segona edició

*L'organització es reserva el dret de canviar de dates si les circumstàncies o el nombre d'alumnes ho requereixen

PROGRAMA I PONENTS

El programa d'aquest curs és únic per tot l'estat espanyol, i ha estat elaborat amb cura per la UAPFE i ASEMAS.

Els ponents són tots validats tant per la UAPFE com per ASEMAS, i es combinen els ponents d'alt nivell locals com altres designats a nivell general. Part dels ponents són arquitectes i altres magistrats. 

El curs es desenvolupa en dos dies consecutius, amb un total de 16 hores, dos de les quals són tallers pràctics i de reflexió, a part d'una taula rodona final. 


QUÈ S'ACONSEGUEIX AMB AQUEST CURS

 
 

El seguiment, aprofitament i participació en curs dóna dret a sol·licitar l'acreditació del CSCAE-UAPFE.


DATES I LLOC

Girona: 13 i 14 de gener de 2016

COAC Girona

 • 09:30 -14:00
 • pausa migdia
 • 16:00 -20:30

Barcelona:  

1a edició:  25 i 26 de febrer de 2016

2a edició: 29 de febrer i 1 de març 2016

COAC Plaça Nova. Aula escola Sert

 • 09:30 -14:00
 • pausa migdia
 • 16:00 -20:30

*En aquest moment el nombre de preinscrits supera el de places disponibles. Si us interessa, feu igualment la preinscripció per si hi ha alguna baixa, i en cas que no fos així, estudiarem oferir una 3a edició

Lleida:    31 de març i 1 d'abril de 2016

COAC Lleida

 • 09:30 -14:00
 • pausa migdia
 • 16:00 -20:30

Tarragona:   15 i 16 de juny de 2016

COAC Tarragona

 • 09:30 -14:00
 • pausa migdia
 • 16:00 -20:30

Ebre:   30 de juny i 1 de juliol de 2016

COAC Tortosa

 • 09:30 -14:00
 • pausa migdia
 • 16:00 -20:30

Vallès: tardor 2016