Llistes de pèrits per al 2018

Enllaç a la publicació de llistes del COAC

Llistat detallat per a totes les jurisdiccions de Catalunya  que s'envia al Departament de Justícia per a la inclusió a la base de dades consultable pels jutjats de totes les jurisdiccions, inclosa la contenciosa administrativa.