OBJECTIU

L’objectiu del servei és facilitar l’accés a eines d’alta qualitat per als amidaments propis de la perícia en dictàmens de lesions de l’edificació.

La mesura professional amb instruments correctament calibrats augmenta la qualitat del treball pericial, fonamenta les conclusions i ofereix criteris objectius per a la presa de decisions justes.

El maneig de moltes de les eines requereix preparació i formació.

Un ús sense coneixement de com utilitzar-les pot conduir a conclusions errònies i enganys.

L’AAEPFMC organitza formació sobre les eines de la maleta i les seves aplicacions.

Al mateix temps, per fomentar la pràctica prèvia, s’ofereix als agrupats la possibilitat de llogar packs de pràctica a preu molt assequible, que permeten familiaritzar-se i explorar el maneig de l’instrumental.


QUINES EINES ESTAN EN LLOGUER?

Pack humitats:

1 x Càmera termogràfica FLIR Ebx 50

1 x Termòmetre K-Type, i dos sondes

1 x Mesurador d’humitat FFM 100

1 x Mesurador d’humitat Tecnix 590, fusta

1 x Multidetector Bosch

1 x Higròmetre Extech MO297

1 x Mesurador ambiental Extech EN100

1 x Escleròmetre Concreto N


Pack nivells:

1 x Nivell làser Multi pointer 5

1 x Nivell làser Leica Lino L360

1 x Laserliner 080.50 Regla nivell flexible làser

1 x Barra telescòpica (5m) nivell rotatius-òptics

1 x Lupa de contacte Peak 10x

1 x Boroscopi

1 x Metro làser Disto D8

1 x Inclinòmetre digital S-Digit Multi

 1 x Galga de comparació esquerdes + 1 x Bola d’acer

COM FUNCIONA EL SERVEI DE LLOGUER D’EINES

1.         Enviament d’un correu electrònic a: aaepfc@coac.net, sol·licitant la reserva de l’eina/es o la maleta que vostè necessiti, amb un mínim de 48 hores d’antelació.

2.         Us convidem a llegir atentament les condicions generals del contracte de lloguer que rebreu en resposta a la vostra petició, per evitar qualsevol malentès.

3.         El càrrec corresponent al lloguer s’abonarà al compte c/c 3183-0800-83-0000004369 de la Caixa d’Arquitectes amb el preu (IVA inclòs) que trobareu indicat al contracte que rebreu, per correu electrònic, en resposta a la vostra petició de lloguer d’eina.

4.         En el moment de passar a recollir l’eina/es haureu de portar:

  • Contracte de lloguer signat.

  • Condicions del contracte de lloguer signat.

  • Comprovant de la transferència al nº de C/C indicat.

i entregar-los a la persona que us donarà l’eina/es.

5.         El servei és operatiu, a la demarcació de Barcelona, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:30 hores; per a la resta de demarcacions haureu de posar-vos en contacte amb ells.

6.         El lloguer té el preu per dia previst en el quadre de preus que trobareu en el contracte que signareu; el lloguer per dia te una durada de 24 hores (ex. si es lloga a les 10:00 hores del dimarts es te que retornar a les 10:00 hores del dimecres, dia següent), en cas contrari s’afegirà el preu d’un altre dia de lloguer fins a l’entrega efectiva.

7.         En el moment de l’entrega de l’eina/es o maleta llogada es comprovarà el seu perfecte estat i funcionament, en cas contrari s’aplicarà el que preveu en les condicions generals del contracte de lloguer.


SERVEI PER A ARQUITECTES COL·LEGIATS NO AGRUPATS

Les eines de la maleta són propietat de l’AAEPFMC, que les ha comprades amb els fons provinents de les quotes d’Agrupació que paguen els seus agrupats.

Tanmateix, volem respondre a les necessitats puntuals dels nostres col.legues.

Per tant, s’obre el lloguer als arquitectes col.legiats i no agrupats, i els preus a aplicar seran el doble dels que s’ofereixen als agrupats.

Els no agrupats no tindran accés als packs de 4 dies en concepte de pràctiques.

Al mateix temps, us engresquem a agrupar-vos, i gaudir dels múltiples avantatges que comporta.


PREUS DE LLOGUER

Eines.JPG