DEBAT PRESENCIAL SOBRE LES ITE

UN DEBAT, PER QUÈ?

Després dels esfondraments aquest estiu a Madrid, en alguns mitjans s’ha posat en entredit la figura de les ITES  com a eina de detecció i prevenció.

Els  arquitectes perits hi tenim molt dir!

És per això que des de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del CoAC, us convidem a debatre, de manera distesa,  amb els propis companys el proper dimecres 16 de setembre.

Aporteu-hi els vostres millors arguments, pensaments i idees, serà enriquidor per tots.


PUNTS DE PARTIDA

Començarem posant damunt la taula els següents temes:

  • El format ITE. Modificacions recents.
  • La ITE i la normativa, dispersió normativa, volatilitat
  • Inspecció visual – danys ocults.
  • La responsabilitat del redactor davant la  de ITES. Aspectes contractuals, administratius, civils i penals.
  • Formació i experiència requerida per als redactor d’ITES.  Acreditacions
  • El futur de les ITE passa per empreses especialitzades ad-hoc, tipus ITV?. Quines accions han de plantejar els col·lectius professionals.
  • Cal desdoblar el format ITE per a que sigui més efectiu, en front un parc d’habitatges heterogeni en edat i sistemes constructius?.
  • La ITE i la seva retribució. Accions per a prestigiar i professionalitzar el treball de redacció de les ITE
  • I tots aquells temes que considereu d’interès.

 

 

El debat serà moderat pel secretari de la nostra Agrupació, en Ricardo Gómez Val.

Per fer més amena la sessió, l'acompanyarem amb refrescos. 

Us preguem puntualitat per la riquesa del debat

I sobretot... us hi esperem!


DATA, HORA I LLOC

DATA : 16/09/2015

HORA : 18:30

LLOC:  AULA AGUSTÍ BORRELL (8ª planta)

CoAC –Plaça Nova. Barcelona


Si us plau, per facilitar l'organització, inscriviu-vos aquí